Birikmiş işlerden inovasyona: düşük kod ile dijital dönüşümünüzü hızlandırın

Dijital çağ kimseyi beklemez, en azından birikmiş işlerle boğuşan BT departmanlarını. Günümüzde kuruluşlar sadece kendilerini sıkıntılı durumdan kurtaracak değil, aynı zamanda inovasyona giden yeni bir yol sağlayacak bir çözüme ihtiyaç duymaktadır. Düşük kod bu çözümdür ve ChangeMakers’ta bu teknolojiyi işletmeniz için erişilebilir ve değerli hale getiriyoruz.

BT sistemlerinin bakımı

Birçok BT departmanı zamanlarının önemli bir kısmını mevcut sistemlerin bakımını yaparak geçirmektedir. İşte bakımın BT ekiplerini nasıl birbirine bağlayabileceğini gösteren bazı günlük örnekler:

Düzenli güncellemeler ve yamalar

Yazılım, güvenlik risklerini ve uyumluluk sorunlarını önlemek için güncellemeler ve yamalar yoluyla sürekli bakım gerektirir. Örneğin:

  • Güvenlik yamaları: Veri ihlallerine veya diğer güvenlik olaylarına yol açabilecek güvenlik açıklarını kapatmak için güvenlik güncellemelerinin düzenli olarak uygulanması.
  • Sistem güncellemeleri: Yeni yazılım sürümleriyle uyumlu kalmak veya performans iyileştirmeleri yapmak için sistemlerin güncellenmesi.

Eski sistemlerin bakımı

Birçok kuruluş, operasyonları için önemli olan eski sistemlere (eski sistemler) güvenmektedir. Bu sistemlerin bakımı ve modern teknolojilerle entegrasyonu için uzmanlık bilgisi gerekmektedir.

  • Entegrasyon sorunları: Eski sistemleri yeni uygulamalara veya veri kaynaklarına bağlamak genellikle karmaşık ve hassas entegrasyonlara yol açar.
  • Bilgi açığı: Eski teknolojiler konusunda deneyimli personel eksikliği, bakım görevleri için daha yüksek maliyetlere ve daha uzun teslim sürelerine yol açar.

İpucunu oku! Eski yazılım: nedir ve neden düşük koda geçilmeli?

Veri yönetimi

Büyük miktarda verinin yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması, aşağıdaki gibi faaliyetlerle birlikte süregelen bir zorluktur:

  • Yedeklemeler: Veri kaybını önlemek için düzenli yedekleme yapmak. Bu, zaman ve depolama açısından yoğun bir işlemdir.
  • Veri kalitesi: Sürekli bir çaba gerektiren veri kalitesini sağlamak için veri dosyalarını temiz tutmak.

Ayrıca okuyun Veri odaklı çalışma ve karar verme düşük kod ve yapay zeka ile yapılır

Yardım masası ve destek

Son kullanıcı desteği sağlamak ve teknik sorunları çözmek, bir BT departmanının zamanının ve kaynaklarının çoğunu tüketebilir.

  • Bilet takibi: basit sorulardan karmaşık teknik sorunlara kadar değişen destek biletlerinin ele alınması.
  • Kullanıcı eğitimi: Kullanıcıların yeni güncellemeler veya sistemler konusunda eğitilmesi, verimli operasyonların sağlanması için çok önemlidir.

Stratejik bir seçim olarak düşük kod

Mendix gibi düşük kodlu platformlar, teknolojik ortamda sadece bir adaptasyon değildir. Bunun yerine, kuruluşunuzdaki BT açısından stratejik bir değişimdir. CCO’muz Nuhi Stenvers da buna düşük kodlu düşünmeyi benimsemek diyor.

Teoriden pratiğe: düşük kodlu başarı hikayeleri

Düşük kodlu platformlar sayesinde operasyonlarını dönüştüren çok sayıda kuruluş örneği var. Bu çevik teknolojiye geçerek geliştirme sürelerini kısalttılar, yeni uygulamalar için pazara sunma süresini hızlandırdılar ve inovasyon sürecine kurum içi katılımı artırdılar.

İpucunu oku! Low-code ile çevik çalışmayı teşvik etmek

Örneğin, müşteri verilerine ilişkin gerçek zamanlı içgörü sağlayan bir uygulamayı hızla geliştirerek müşteri hizmetlerini dönüştüren bir finansal hizmetler şirket ini veya özelleştirilmiş bir takip çözümü aracılığıyla teslimat süreçlerini optimize eden bir lojistik şirketini düşünün.

Kültür ve low-code: yeni bir çalışma şekli

Düşük kodun uygulanması, BT ekipleri içinde bir kültür değişikliği ile el ele gider. İş analistleri ve ürün yöneticileri gibi teknik olmayan ekip üyelerinin geliştirme sürecine doğrudan dahil olduğu bir işbirliği ve birlikte yaratma ortamını teşvik eder. Kalkınmanın bu şekilde demokratikleştirilmesi yenilikçiliği teşvik eder ve karar alma sürecini hızlandırır. Biz buna vatandaş gelişimi de diyoruz.

Hızdan önce güvenlik: yeni bir güvenlik seviyesi

Düşük kodlu platformlar, en yüksek standartları karşılayan yerleşik güvenlik önlemleriyle tasarlanmıştır. Onaylanmış bileşenler kullanarak ve otomatik kontroller uygulayarak, geliştirme ekipleri, geliştirme hızı artarken bile güvenli bir uygulamadan emin olabilirler.

İpucunu oku! Düşük kodlu platformlar ne kadar güvenli?

Düşük kodlu entegrasyon: birlikte daha güçlü

Düşük kodlu çözümler, mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlayan güçlü entegrasyon yetenekleri sunar. Mevcut veri akışlarını zenginleştirip genişleterek gelecekteki gelişmelere hazır, daha esnek ve bağlantılı bir BT ortamı yaratabilirler.

Sürdürülebilir inovasyon: hızlı çözümün ötesinde

Low-code hızlı bir şekilde inovasyon yapma becerisi sunar, ancak gerçek potansiyeli sürdürülebilir değişimi destekleme becerisinde yatar. ChangeMakers ‘ta biz buna BT’nizi ve işinizi hızlandırmak diyoruz. Bu, anlık çözümlerin ötesine bakan ve kalıcı iyileştirmeler ve rekabet avantajları sağlayan uzun vadeli stratejilere odaklanan bir vizyon gerektirir.

ChangeMakers: iş dünyası ve BT’nin hızlandırıcıları

ChangeMakers, düşük kodlu bir platforma geçişi gerçekleştirmek için sizinle birlikte çalışmaya hazırdır. Uzmanlığımız sadece teknolojinin kendisinde değil, aynı zamanda iş süreçlerini anlama ve yeniden tasarlama konusunda da yatmaktadır. Dalmaya hazır mısınız? İletişime geçin ve düşük kodlu çözümlerimizin kuruluşunuzu nasıl dönüştürebileceğini keşfedin.

Posts:

× WhatsApp