Bunlar 2023’teki düşük kod trendleri

Düşük kod yazılım geliştirme alanında her geçen gün daha popüler hale geliyor. Örneğin Gartner, düşük kodlu platformların 2024’ten önce BT ve yazılım geliştirme pazarının %65’ini oluşturacağını öngörüyor. Low-code böylece giderek daha fazla kullanıcı kazanıyor ve bu da yazılım için giderek artan bir talep yaratıyor. Bu elbette farklı sağlayıcıların ortaya çıkması ve kuruluşların çalışma ve düşünme biçimlerindeki değişikliklerle el ele gitmektedir.

Peki 2023’te düşük kod trendleri tam olarak nedir? Size bu blogda anlatacağız!

Arka arkaya düşük kod trendleri

  • Gartner‘a göre, 2023 yılında düşük kodlu geliştirme teknolojilerine yönelik küresel pazar %20 oranında büyüyecek. Daha sonra 2023 yılına kadar yaklaşık 26,9 milyar dolar değerinde olması bekleniyor. Bu, 2022 yılına kıyasla %19,6’lık bir artış anlamına gelmektedir
  • Daha büyük kuruluşlar giderek daha az kod kullanmayı benimsiyor
  • Yapay Zeka ve Makine öğrenimi, düşük kodlu yazılımlara giderek daha fazla entegre ediliyor
  • Low-code karmaşık uygulamalar için giderek daha fazla kullanılacak
  • Devlet kurumları gibi düzenlemeye tabi sektörlerde düşük kod giderek daha fazla kullanılıyor
  • Low-code, DevOps ve Agile metodolojileriyle daha da iyi entegrasyon sağlıyor
  • Low-code, veri analitiği ve iş zekası araçlarıyla daha da iyi entegre olacak
  • Gartner, 2021 yılında %60 olan düşük kodlu geliştirme araçları kullanıcı tabanının 2026 yılına kadar en az %80 ‘ini resmi BT departmanları dışındaki geliştiricilerin oluşturacağını öngörüyor

Düşük kodun küresel büyümesi bir gerçek

Gartner‘a göre, 2023 yılında düşük kodlu geliştirme teknolojilerine yönelik küresel pazar %20 oranında büyüyecek. Daha sonra 2023 yılına kadar yaklaşık 26,9 milyar dolar değerinde olması bekleniyor. Bu, 2022 yılına kıyasla %19,6’lık bir artış anlamına gelmektedir.

Bu artış bizim için beklenmedik bir durum değil. Low-code, bir kurumda dijital dönüşümü sağlamak için sürdürülebilir, son derece hızlı, verimli ve erişilebilir bir yöntemdir.

Büyük işletmeler tarafından daha fazla benimsenme

Orta ölçekli kuruluşlarda düşük kod uzun zamandır büyük değer taşıyor. Gartner ‘a göre, daha büyük işletmeler de düşük kodu çok daha fazla benimseyecek. Aslında, hızlı uygulama teslimi ve son derece özelleştirilmiş otomasyon iş akışlarına yönelik artan talebi karşılamak istiyorlarsa bundan da kaçamazlar.

Düşük kodlu çözüm sağlayıcılarının, bu büyük işletmelerin düşük koda tam olarak bağlı kalmalarını sağlamak için ölçeklenebilirliği ve kurumsal düzeyde yetenekleri vurgulamaları gerekir.

Büyük işletmelerin, diğer şeylerin yanı sıra düşük kodlu platformların güvenliği konusunda daha fazla endişe duymaya başladığını görüyoruz. Bu nedenle, farklı büyüklükteki kuruluşların düşük koddan yararlanabilmesi için daha fazla gerekli yeteneğin eklenmesi hayati önem taşımaktadır.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi ile Entegrasyon

Gelecekte var olmak isteyen herhangi bir teknoloji kesinlikle Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) ile tamamen entegre olmalıdır. Örneğin, şu anda Google ve Microsoft arasında çevrimiçi bilgi bulmayı kolaylaştırmak için yapay zekayı entegre etmek için büyük bir savaş görüyorsunuz.

Yapay zeka ve makine öğreniminin güçlendirilmesi bu nedenle önemli bir düşük kod eğilimidir. Bu, yakında dijital çözümleri ileri düzey beceriler olmadan halihazırda olduğundan daha kolay bir şekilde geliştirmenize ve uygulamanıza olanak tanıyacaktır.

Örneğin, yapay zeka, akıllı kod tamamlama, otomatik testler ve geliştirmeyi hızlandırabilen ve az kod içeren uygulamaların kalitesini artırabilen diğer üretkenlik araçları aracılığıyla geliştirme deneyimini geliştirmek için kullanılabilir.

ChangeMakers’ta, düşük kodun giderek daha otomatik hale geldiğini ve oluşturulan ve kullanılan önceki uygulamalardan öğrenildiğini de görüyoruz.

Düşük kodu karmaşık uygulamalara genişletme

Artık low-code’un son derece verimli olduğunu ve basit iş uygulamaları oluşturmak söz konusu olduğunda mükemmel bir çözüm olduğunu biliyoruz. Amaç, şirketlerin pazardaki değişikliklere daha hızlı tepki verebilmelerini ve dijital uygulamaları hızla geliştirebilmelerini sağlamaktır.

İpucu okuyun! Low-code vs high-code: farklar ve Low-code vs no-code: farklar ve benzerlikler

Ancak düşük kod giderek karmaşık iş uygulamalarına doğru ilerliyor. Çünkü bunun için de son derece uygun. Daha fazla özellik ve entegrasyon ekleyerek, düşük kod karmaşık iş kullanım durumlarını ele almak için geçerli bir teknolojidir.

Düşük kodun genellikle biraz daha küçük bir projede kullanıldığını görüyoruz. Kısa süre sonra low-code değerini kanıtlar ve diğer uygulamalar da ufukta belirir.

Düzenlemeye tabi sektörlerde düşük kodun benimsenmesi

Düşük kod, finans, sağlık hizmetleri ve devlet gibi katı düzenlemelere ve uyumluluk gereksinimlerine sahip sektörlerde giderek daha fazla kullanılacaktır. Bu sektörler geleneksel olarak güvenlik, gizlilik ve mevzuata uygunluk endişeleri nedeniyle yeni teknolojileri benimseme konusunda isteksiz davranmaktadır.

İpucunu okuyun! Düşük kodlu platformlar ne kadar güvenli? ve Kamu kuruluşunuzu düşük kodla dönüştürün: pratik uygulamalar ve faydalar

Bir örnek vermek gerekirse: sağlık hizmetlerinde, hasta verilerinin güvenli bir şekilde paylaşılmasına uygun uygulamalar oluşturmak için düşük kod kullanılabilir. Finans sektöründe, veri gizliliği, risk yönetimi ve kara para aklamayı önleme yasalarıyla ilgili düzenlemelere uygun uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir.

Müşterilerimize baktığımızda bu eğilimi açıkça görüyoruz. Örneğin, ProRail için çalışıyoruz ve burada geleceğe dönük, tek tip ve bakımı yapılabilir çözümler oluşturmak için BT çözümleri ve politikaları geliştiriyoruz.

DevOps ve Agile metodolojileri ile daha da iyi entegrasyon

Low-code’un bu kadar popüler olmasının nedeni sadece yazılımın kendi verimliliği değildir. aynı zamanda DevOps ve Çevik metodolojilerle entegrasyon hakkında. Önümüzdeki dönemde bu entegrasyon daha da iyi hale gelecektir. Bu, düşük kodlu geliştirmeyi daha da çevik, işbirliğine dayalı ve verimli hale getirir.

İpucunu oku! Low-code ile çevik çalışmayı teşvik etmek

Çoğu kuruluş yazılım geliştirme sürecinde SCRUM ve KANBAN gibi çevik metodolojileri uygulamaktadır. Bu sayede, zamanında yayın programları oluşturabilir ve geri bildirimlere daha hızlı yanıt verebilirler. Ancak düşük kodlu ve çevik çalışmanın daha da iyi uygulanabilmesi için diğer teknolojilerle daha sorunsuz bir entegrasyona ihtiyaç vardır.

Düşük kodlu ve çevik çalışma, günümüz kurumlarında vazgeçilmezdir. Pazarda o kadar çok şey sürekli değişiyor ki, bir kuruluş olarak siz de sürekli olarak yanıt verebilmek istiyorsunuz. Düşük kod kullanarak, kuruluşun bu kabiliyete sahip olmasını sağlarsınız.

Veri analizi ve iş zekası araçları ile entegrasyon

Veri analitiği ve iş zekası araçları, verileri analiz etmek ve görselleştirmek, eğilimleri ve kalıpları belirlemek ve veriye dayalı kararlar almak için kullanılır. Low-code, bu araçları giderek daha fazla yazılıma entegre edecek. Böylece düşük kod geliştiricileri, içgörü ve değer sağlamak için veri ve analitiği kullanan daha hızlı ve daha iyi uygulamalar oluşturmak için bunları kullanabilir.

Bu trendin muazzam bir değer katmasını bekliyoruz. Gelecekte düşük kodlu uygulamaları geliştirmek, dağıtmak ve sürdürmek daha da hızlı olacak. Dahası, kuruluşun ihtiyaçlarına başka hiçbir yerde olmadığı kadar uygun uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır.

Vatandaş gelişimi daha fazla kullanılıyor

Gartner, 2021 yılında %60 olan düşük kodlu geliştirme araçlarının kullanıcı tabanının 2026 yılına kadar en az %80 ‘ini resmi BT departmanları dışındaki geliştiricilerin oluşturacağını öngörüyor.

Biz buna vatandaş gelişimi ya da demokratikleşme diyoruz. Vatandaş geliştiriciler terimi de bazen bunun için kullanılmaktadır. Yazılım geliştirme sürecini sadece profesyonel geliştiricilerden daha geniş bir kitlenin kullanımına sunmayı içerir. Bu, herkesin kapsamlı kod yazmadan basitten karmaşığa uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Vatandaş gelişimi, daha yüksek üretkenlik, daha hızlı pazara sunma süresi ve daha fazla iş ihtiyacını karşılama yeteneği sağlar. Bununla birlikte, özellikle vatandaş gelişiminde, uygulamaların kalitesini ve güvenliğini her zaman sağlamak önemlidir.

Düşük kod dijital dönüşümün geleceğidir

Kurumların dijital dönüşümü söz konusu olduğunda low-code’un gelecekte çok büyük bir rol oynaması kaçınılmazdır. Bu ister orta ölçekli bir işletme isterse devlet kurumu gibi büyük bir kuruluş olsun. Artık low-code’dan kaçamazsınız.

Uzmanlarımız, kuruluşunuzun düşük kod dağıtımı için doğru projeleri seçmesine ve BT ‘nizi hızlandırmasına yardımcı olabilir. İletişim
İletişim
olasılıklar için bize!

Posts:

× WhatsApp